Trendolizer

Duterte pinaghihigpit ang mga awtoridad laban sa mga tambay

Trending story found on news.abs-cbn.com
Duterte pinaghihigpit ang mga awtoridad laban sa mga tambay
Ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, ang mga lansangan ay para lang sa mga sumusunod sa batas.
[Source: news.abs-cbn.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments