Trendolizer

Francis Leo Marcos sold his house worth P40M to help all Filipinos amid C0VlD19 crisis in the PH

Trending story found on www.youtube.com


Francisco Leo Marcos ibinenta ang kanyang bahay sa halagang 40Milyong piso para makatulong sa ating mga kababayan dahil sa crisis ng ating bansa. Dagdag pa nya na uubusin ang kanyang pera para sa taong bayan.
[Source: www.youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments